Varför har du fått en förpackningsavgift?

Från den 1 januari 2024 har kommunerna fått insamlingsansvaret för förpackningar. Det innebär att det nu är Hedemora Energi som sköter Återvinningsstationerna. För detta får vi en ersättning från naturvårdsverket men tyvärr täcker den inte alla våra kostnader så en viss andel hamnar på avfallstaxan i form av en förpackningsavgift. Vi jobbar för att hålla denna avgift så låg som möjligt samtidigt som vi strävar efter att ge er som kunder en riktigt bra service. Har du frågor runt förpackningar får du gärna ta kontakt med vår kundservice.

BACK