Underhåll på elnätet 21 december

21 december mellan klockan 10.00 och 11.30 kommer elen stängas av för underhåll. Det gäller kunder i områden: Hamrebygden, Älvnäs, Viks Bro, Vikbyn, Borsbo – Olshyttan, Vikhyttan, Vibberbo, Trollbo, Sörbo och Lugnet. Antalet berörda kunder: 297 Avisering om avbrottet är också skickad per post den 14 december till berörda kunder.

Normala värden i Garpenbergs gård

Tidigare under hösten konstaterades tillfälligt något förhöjda flouridhalter i dricksvattnet i Garpenbergs gård. Felet uppstod på grund av fel i ett reningssteg i vattenverket som levererar dricksvatten i Garpenbergs gård. Hedemora Energi vill förtydliga att felet åtgärdades omedelbart och värdena är nu normala igen.

Inget samarbete med Nordic Best Energi

Ett mindre antal kunder har kontaktat Hedemora Energi efter att de fått samtal av företaget Nordic Best Energi. Företaget, som vill teckna el-avtal, påstår att de har ett samarbete med Hedemora Energi. Något sådant samarbete finns inte, Hedemora Energi samarbetar inte med andra elleverantörer. Vi uppmuntrar våra kunder till att kritiskt granska de försäljare som […]

Underhållsarbete på fjärrvärmenätet

Med anledning av underhållsarbete på fjärrvärmenätet Torsdagen 20/10 mellan kl 10.00-12.00 kan en temperatursänkning bli märkbar på både värme och varmvatten i er fastighet. Detta gäller delar av centrala Hedemora . Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta våran kundtjänst på tel. 0225-349 00 .

Störningar med internet, TV och IP-telefoni på grund av en trasig fiberkabel

Under tisdagseftermiddagen har tyvärr en större fiberkabel blivit skadad i samband med ett arbete vid Munkbohemmets äldreboende i Hedemora. Förutom att TV, internet och IP-telefoni inte fungerar på Munkbohemmet under tiden, eventuellt kan också abonnenter i området bli påverkade av störningar. Åtgärder för att reparera skadan vidtogs direkt och pågår under kvällen och eventuellt natten.

Strulande avfallshantering i Hedemora

Vi har under de senaste månaderna haft problem med insamlingen av avfall i Hedemora kommun. Entreprenören har inte skött sina åtaganden och vi har därför inte kunnat leverera den tjänst ni kunder kan förvänta er. Samarbetet med med den leverantören är nu avslutat och sedan i måndags (3/10) har vi en ny lokal entreprenör. Att […]

Försenad komposttömning

Det var på morgonen 131 kärl kvar att tömma från onsdagens kompostkörning. Detta kommer att påbörjas så snart dagens tömningar är klara. Om alla kärl inte hinner tömmas idag med fortsätter vi i morgon (lördag).

BACK