Normala värden i Garpenbergs gård

Tidigare under hösten konstaterades tillfälligt något förhöjda flouridhalter i dricksvattnet i Garpenbergs gård. Felet uppstod på grund av fel i ett reningssteg i vattenverket som levererar dricksvatten i Garpenbergs gård. Hedemora Energi vill förtydliga att felet åtgärdades omedelbart och värdena är nu normala igen.

BACK