COVID-19 Viktigt för Dig i din kontakt med Hedemora Energi under Pandemi

I syfte att säkerställa fortsatt drift av alla våra samhällsviktiga verksamheter under denna pandemi har vi vidtagit en rad åtgärder. Nedan följer viktig information för dig som besöker oss eller måste få besök av oss.

Besök hos oss

Vi önskar i första hand att ni kontaktar oss via mail eller telefon. Vill ni besöka oss på plats ska besöket förbokas via telefon. Ni når oss på 0225-349 20 eller kontakt@hedemoraenergi.se.
Besöker ni oss på vår ÅVC ber vi dig att endast göra det om du är helt frisk samt att då hålla avstånd till vår personal, hosta och nysa i armvecket och vara noggrann med din handhygien.

Hembesök

Har du ett planerat besök från någon av våra tekniker och någon i ditt hushåll har fått förkylnings- eller influensaliknande symptom är det viktigt att du kontaktar oss. Är det möjligt att planera om besöket så gör vi det. Är det ett nödvändigt besök genomförs det enligt följande:

  • Kom överens med tekniker om nyckeln ska läggas ut i brevlådan eller om dörren ska hållas olåst.
  • Tekniker ringer upp innan denne går in i bostaden, alla boende måste då hålla sig i andra rum med stängd dörr under tiden teknikern är på plats (om möjligt på ett annat våningsplan).
  • Om kommunikation med tekniker måste ske under besöket görs det via telefon.
  • Tekniker kontaktar dig när ärendet är avslutat och denne lämnar bostaden

Även om samtliga i hushållet är friska är vi tacksamma om ni håller avstånd, god handhygien samt hostar och nyser i armvecket. Vi skickar enbart ut fullt frisk personal och de iakttar samma försiktighetsåtgärder.

BACK