23/5 Vattenavstängning Pershyttan

Uppdatering! Nu har alla hushåll fått vattnet tillbaka.

Torsdagen 23/5 från klockan 10.00 genomför vi arbete på vattenledningarna med anledning av ventilbyte. Det innebär att vi stänger av vattnet för en del hushåll i området. Arbetet beräknas pågå ca 1 timme.

Berört område är Pershyttan.

Innan dess är det bra om du tappar upp vatten att använda under avbrottet. Tänk på att också tappa upp vatten för att kunna spola i toaletten.  

När vattnet är avstängt ber vi dig att  

  • se till att vattenkranar i fastigheten är avstängda 
  • inte använda tvätt- eller diskmaskiner  
  • inte spola i toaletten utan i stället använda i förväg upphällt vatten.  

När vattnet kommer tillbaka kan det bubbla av luft, och vara missfärgat. Det är inte farligt. Låt kallt vatten rinna i den kran som finns närmast vattenmätaren tills vattnet är klart. Låt därefter vatten rinna en liten stund från övriga kranar i fastigheten, samt spola i toaletter.  

Du vet väl om att du kan få akuta driftstörningar skickade till dig via sms. Utskicken görs under dagtid, och endast vid mycket omfattande störningar under kvällar eller helger. Har du en telefon som är registrerad på berörd adress får du automatiskt våra sms-utskick. Annars kan du anmäla ditt mobilnummer i formuläret nedan. 

Störningsinformation via sms – Hedemora Energi 

BACK