25/9 Vattenavstängning, Hyttgatan/Bergsmäns väg

Måndagen den 25 september klockan 08.00 – ca 15.00 genomför vi underhållsarbete på vattenledningarna i området vid Hyttgatan i Långshyttan. Det innebär att vi stänger av vattnet för en del hushåll i området.

Berörda hushåll runt om Hyttgatan har fått lapp om detta i brevlådan.

Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande :

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten och luft finnas kvar i ledningarna. Öppna kranen närmast vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten

BACK