27/5 Avgrävd vattenledning i Pershyttan

Nu på morgonen har en ledning grävts av i Pershyttan. Boende i området saknar just nu vatten, vi arbetar så fort vi kan med att laga ledningen. Arbetet beräknas vara klart till klockan 10.00.

När vattnet kopplas på kan grus och missfärgat vatten förekomma i ledningarna som behöver spolas ut. Låt kallt vatten rinna i den kran som finns närmast vattenmätaren tills vattnet är klart. Låt därefter vatten rinna en liten stund från övriga kranar i fastigheten, samt spola i toaletter.

BACK