28/5 Avgrävd vattenledning: Pershyttan och Sturegatan

Under förmiddagen den 28/5 har vattenledningar grävts av på två platser:

  • i Pershyttan. Boende i området saknar just nu vatten, vi arbetar så fort vi kan med att laga ledningen. I samband med att vi sedan spolar ur ledningarna i Pershyttan kan närliggande områden uppleva ett lägre tryck under eftermiddagen.
  • längs Sturegatan. Boende i området saknar just nu vatten. Första beräknade återställningstid är en timme. Observera att tiden kan komma att förändras.

När vattnet kopplas på kan grus och missfärgat vatten förekomma i ledningarna som behöver spolas ut. Låt kallt vatten rinna i den kran som finns närmast vattenmätaren tills vattnet är klart. Låt därefter vatten rinna en liten stund från övriga kranar i fastigheten, samt spola i toaletter.

BACK