Akut avbrott på vattenleveransen till Intrånget

En serviceledning har blivit avgrävd och arbete pågår med att åtgärda felet.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

OBS!  Fastighetsägare som ej är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet, dvs. har egen brunn, berörs ej.

Vi ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår tekniska kundtjänst på tel. 0225 – 349 20.

BACK