Akut avbrott på vattenleveransen till Tvikstavägen

Reparation beräknas ta hela dagen idag. Vattenavstängning – på grund av reparationen – berör våra kunder längs Tvikstavägen. Delsträckan från Kraftgatan till Åkervägen.

Dricksvatten kan hämtas på tappställe vid Ivarshyttevägen 2 (blå plåtskjulet).

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten och luft finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

BACK