Avbrott på vattenleveransen i Nordansjö

Fredag den 11 mars mellan klockan 10 och 12 kommer vattenleveransen till våra kunder i Nordansjö brytas för ett kortare reparationsarbete.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten och luft finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

BACK