Avbrott på vattenleveransen i Smedby/Husby

Med anledning av flera vattenläckor i Smedby- och Husbyområdet kommer vattenleveransen att avbrytas till Koberga samt skolan i Smedby med omkringliggande fastigheter. Vi bryter vattenleveransen kl. 14:00 för att påbörja lagning. Under helgen kommer vattenleveransen periodvis att påverkas då vi måste läcksöka vidare.

VI uppmanar därför till att i förväg tappa upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

OBS! Fastighetsägare som ej är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet, dvs. har egen brunn, berörs ej.

Vi ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på tel. 0225 – 349 20.

 

BACK