Avbrott på vattenleveransen till våra kunder i Nordansjö

En skadad ledning har orsakat att våra kunder i Nordansjö inte har tillgång till vatten.

Reparation pågår.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten och luft finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

BACK