Avstängd vattenleverans i Kullerbacken, Långshyttan

En stor läcka har hittats och måste åtgärdas. Vattnet stängs av nu på morgonen och beräknas vara avstängt till ca kl 16. En del hushåll har lappats men fler kan påverkas. Vatten kan hämtas på samma tappställe som tidigare. På brandstationens södra vägg.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

 

BACK