Drickvattenledningar spolas i Garpenbergs gård

Smaken som uppstått på dricksvattnet i Garpenbergs Gård beror på ett filterbyte i vattenverket. Vattnet är inte farligt att dricka.

Drifttekniker kommer fortsätta spola ledningsnätet under onsdagen. Kunder uppmanas också att spola ur sina egna servisledningar för att ersätta med nytt vatten.

BACK