Drift och underhållsarbete på VA – vattenleveransen påverkas tisdag och onsdag V. 28

V.28: Tisdag och onsdag kommer vi periodvis behöva stänga vattenleveransen för ett stort antal kunder på övre Emaus och halva nedre Emaus, möjligen kan fler områden påverkas.

Vi har problem med att stänga vattnet i området pga. dåliga ventiler.

Svedjanområdet kommer att förses med vatten från annat håll.

Rekommendationer:

Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

 

Vi ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst

på tel. 0225 – 349 20.

BACK