Driftomläggning av elnätet 27/5 kl. 09:00 – 09:30

Berörda områden är Hansbyn, Hanåker, Lundbo, Skinnarbacksvägen, Starbäcksbo, Svinö, Svinöhed, Vikarbyn och Asien.

Med anledning av ombyggnation av vår fördelningsstation P8 i Dala-Husby, genomförs en driftomläggning av elnätet. Detta medför ett kort avbrott i elleveransen på cirka 1 minut.

3 mindre verkstadsföretag är informerade om detta. Totalt berörs 178 kunder.

BACK