Försenad sophämtning pga fordonsproblem

En av sopbilarna gick sönder igår, konsekvensen är att ca 50% av kärlen inte hann tömmas. Just nu arbetas det intensivt med att få den trasiga sopbilen i körbart skick så tömningarna kan komma igång igen.

BACK