Försening av komposthämtning v 38

Vi har för tillfället försening av komposthämtning denna vecka. Just nu är hämtningen släpande en dag. Vi försöker arbeta ikapp så snabbt vi kan för att komma i fas under dagarna i veckan. Ställ ut kärlet som vanligt inför er ordinarie tömningsdag och låt kärlet stå framme vid vägkant tills ni fått det tömt.

BACK