Klorerat dricksvatten i Intrånget

Hedemora Energi kommer att klorera det kommunala dricksvattnet i Intrånget under en period på grund av förhöjda bakteriehalter i ledningsnätet. Dricksvattnet är fullt drickbart under kloreringsperioden.

Ibland behöver dricksvatten kloreras för att renas. Detta för att säkerställa att det följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier. Hedemora Energi testar ständigt vårt kommunala dricksvatten för att säkerställa en hög kvalitet på vårt dricksvatten.

BACK