Klorerat utgående vatten vid Garpenbergsgård

Vi kommer att klorera utgående dricksvatten lätt i syfte att förebygga kvalitén efter flertalet insatser på nätet så som läckor. Detta kan medföra mindre smakpåverkan. Insatsen kommer pågå någon vecka för att säkerställa ett fortsatt rent och hälsosamt vatten.

BACK