Läcka fjärrvärmekulvert, Säter

En läcka på fjärrvärmekulvert har upptäckts och behöver lagas omgående. Det innebär att kunder längs gatorna Aspvägen, Alvägen, Bergtäktsvägen, Videvägen och Vretvägen kan komma att uppleva driftstörningar i sin fjärrvärmeleverans under dagen.

 

BACK