Orsaksanalys och åtgärdsplan ang. strömavbrottet den 2 april

Söndagen den 2 april  kl. 04:26 blev delar av centrala Långshyttan drabbade av strömavbrott (Kullerbacken, Munters Backe, Hästveden, Solänget, Snösveden och Solsveden samt ytterområdet Källhagen, Ostbo och Vassbäcken), vilket berörde totalt 361 kunder.

Elnäts beredskap påbörjade felsökning och redan kl. 06:52 hade 333 kunder strömmen tillbaka. Felet lokaliserades till vår matning till ytterområdet Ostbo m fl vilket innebar att felet låg någonstans i kabelnätet och en kabelstötning måste utföras för att hitta felet, totalt 28 kunder drabbade. Ett fel hittades ca kl. 13:00, men vid kontroll fanns fler felställen att söka fram – reservkraft kopplades in. Samtliga kunder återfick ström ca kl. 17:50.

Nu återstår att ersätta minst 190 m dålig kabel vilket påbörjas idag.

 

BACK