Planerat arbete berör våra vattenkunder längs delar av Landsgatan

Måndag den 13 juni mellan kl. 08:0016:00 berörs en del av våra kunder längs Landsgatan – i området från Rusbogatan fram till Hedstigen – av ett avbrott på sin vattenleverans. Avbrottet beror på underhållsarbete i vattenledningsnätet.

Berörda kunder har aviserats.

Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten och luft finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

BACK