Planerat avbrott på vattenleveransen i delar av Hedemora tätort måndag 9 maj

Natten till måndag 9/5 kommer vattnet stängas av mellan 02:00 – 09:00. Avbrottet beror på underhållsarbete på vattenledningsnätet inför kommande underhållsspolning på vattenledningsnätet.

Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

Vi ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst

på tel. 0225 – 349 20.

BACK