Planerat strömavbrott den 15/2 kl. 13:30 – 15:30 i Turbo, Skråköping, Ingvallsbenning, Norn, Hult, Bäckarbo, Dalkarlsbo, Prästhyttan, Färnmyran, Sågfallet, Dräcke och Gränse

Onsdagen den 15 februari mellan kl. 13:30 – 15:30 bryts elleveransen i områdena Turbo, Skråköping, Ingvallsbenning, Norn, Hult, Bäckarbo, Dalkarlsbo, Prästhyttan, Färnmyran, Sågfallet, Dräcke och Gränse med anledning av underhållsarbete och viss reparation. Vattenleveransen kan även komma att påverkas och vi uppmanar till sparsamhet (tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten).

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

OBS! Fastighetsägare som ej är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet, dvs. har egen brunn, berörs ej.

Vi vill göra Er uppmärksam på att tiden för avbrottet kan bli kortare än planerat, och elleveransen återkommer till din fastighet så snart arbetet är färdigställt. Vid ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på tel. 0225 – 349 20.

BACK