Planerat strömavbrott i centrala Långshyttan!

Med anledning av underhållsarbete på elnätet bryts elleveransen till stora delar av centrala Långshyttan tisdagen den 29 september mellan kl. 07:00 – 07:15.

Vi vill göra dig uppmärksam på att spänningen återkommer så snart arbetet är färdigställt, varför ledningsnätet måste anses som spänningsförande under hela avbrottstiden!

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår tekniska kundtjänst på tel. 0225 – 349 00.

BACK