Störningar på elnätet pga fåglar

Vi har haft störningar på delar av vårt elnät inom Vikmanhyttan, senast under gårdags- kvällen mellan kl. 18:30 – 20:30. Orsaken till detta är svanar som flyger in i vårt friledningsnät och förorsakar avbrotten. Ledningarna är försedda med varningsflaggor för fågel, men när det är stora mängder fåglar i rörelse samtidigt så alla hinner inte se dem. Områden som drabbats: delar av Granbo, Bya, Karlsbro, Brändas, Norrhyttan, Nordanbyn, Hedenslund och delar av Tjärnan.

BACK