Strömavbrott berör Ekevallen, Brovall, Sundfiske, Dufåker & Brogård

Ca 30 hushåll är berörda.

För Ekevallen och Brovall dröjer det några timmar innan vi kan återställa el-leveransen. Avbrottet i Sundfiske, Dufåker och Brogård bör vara åtgärdat inom kort.

Avbrottet beror på en brand som det går att läsa om på Dalarnas tidningar.

https://www.dt.se/blaljus/brander/larm-om-brand-vid-gammalt-militarforrad-i-hedemora

 

BACK