Tillfälligt avbrott i vattenlevansen till Svedjan och Ingvallsbenning

Problem i samband med underhållsarbete resulterade i ett ofrivilligt avbrott i vattenleveransen till våra kunder i Ingvallsbenning och på Svedjan.
Vattnet är nu tillbaka hos samtliga kunder.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten! .

 

BACK