Tillfälligt avbrott i vattenleveransen till delar av Vikmanshyttan

Tillfälligt avbrott i vattenleveransen till delar av Vikmanshyttan (Solhaga, Källhaga och delar av MatsJans väg) pga. vattenläcka. Arbeten med att åtgärda läckan påbörjas inom kort.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

BACK