Varmvattnet når inte temperatur i Vikmanshyttan, problem med en värmeväxlare

Vi har problem med en värmeväxlare i fjärrvärmesystemet i Vikmanshyttan vilket innebär att varmvattnet inte når temperatur till och från. Vi arbetar för fullt med att lösa problemet och ambitionen är att det ska vara åtgärdat under V. 50.

Problem med värmeväxlare kan uppkomma vid kallt väder, precis som det varit den senaste veckan, och märks av kunderna vid hög belastning morgon och kväll.

BACK