Vattenläckan i Långshyttan har lokaliserats

Läckan är i korsningen Sågarvägen/Bergmäns väg. Boende längs Sågarvägen, Bergsmäns väg och Snösvedsvägen kommer vara utan vatten under eftermiddagen på grund av reparation. Dricksvatten kan hämtas vid Brandstationen samt vid pumpstationen på Holmgatan.

När vattenleveransen är åter är det viktigt att låta vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

BACK