Risk för tryckfall och missfärgat vatten

I samband med den pågående spolningen i Hedemora tätort (läser mer här) finns en risk för tryckförluster i vattenledningsnätet även utanför det aktuella spolområdet under de kommande veckorna. Trycket kommer återställas efter arbetet avslutas för dagen. Arbetet sker både dag- och nattetid.

Även risk för missfärgat vatten utanför spolområdet kan förekomma. Om det händer så uppmanar vi till att öppna kranen närmast vattenmätaren och spola för fullt tills vattnet är klart. Spola därefter resterande kranar i fastigheten.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför kommande veckor. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då målsättningen är att få ett kvalitets- och leveranssäkert vatten i ert område.

BACK